آموزش اس پی اس اس SPSS Learning

  • گروه آموزش نرم افزارهای مهندسی
  • تعداد دیسک 1 DVD
  • زمان آموزش 10 ساعت
  • برند پدیده
  • قیمت تومان
  • تخفیف 2800 تومان
22000 تومان

مروری بر SPSS

وارد کردن اطلاعات از نرم افزار Excel

چارتها (نمودارها) – نمودار میله‌ای

نمودارهای پای (Pie) – نمودارهای هیستوگرام

دسته‌بندی‌های بصری (Visual Binning)

نمودارهای جعبه‌ای (Boxplot)

کدگذاری مجدد (Recode)

متغیرهای مرکب

فیلتر کردن اطلاعات (Excluding Data)

تبدیل داده‌ها (Transforming Data)

انتخاب نمونه‌های آماری

تقسیم داده‌ها به چند گروه مختلف

ادغام فایلها

تجزیه و تحلیل انواع مختلف داده‌ها

جدول فراوانی داده‌ها (Frequencies)

آمار توصیفی (Descriptive)

کاوش در اطلاعات (Explore)

آزمونهای آماری ناپارامتری (NonParametric)

نمونه‌ای از آزمونهای T و کاوش در اطلاعات

آزمون همبستگی کای‌اسکوئر (Chi-Square)

نمودار خوشه‌ای برای داده‌های چند متغیره

رسم نمودار پراکندگی

نمودارهای پراکندگی مبتنی بر زمان

نمودار میله‌ای برای دو متغیر با انواع مختلف

ضریب همبستگی (Bivariate Correlations)

رگرسیون خطی دو متغیره

جدول تقاطعی همبستگی

آزمون مقایسه میانگین‌ها (Compare Means)

آزمون t مستقل

آزمون واریانس یک طرفه (ANOVA)

آزمون t نمونه‌های زوجی

نمودار متغیرهای چند منظوره

متغیرهای متعدد با ارزش عددی

نمودار پراکندگی برای متغیرهای متعدد

مقادیر اسکالر چندگانه با نمودار پراکندگی ۳D

نمودارهای پراکندگی متریک

مدل‌سازی خطی خودکار

آزمون آنوا تک متغیره

قالب‌بندی اطلاعات در SPSS

ایجاد ارتباط با نرم افزار Excel

صدور اطلاعات

پاسخ دهید

سبد خرید

سبد خرید خالی است

پشتیبانی

دانلود نرم افزار

بازی و سرگرمی